Agencija Ban

 

Ban. ba je sastavni dio Agencije za komunikacije i promotivne usluge “Ban”.

 

Agencija za komunikacije i promotivne usluge “Ban” nudi promotivne usluge, istraživanje i upoznavanje marketinških problema klijenata, planiranje promotivnih aktivnosti, kreiranje promotivnih rješenja, izbor medija, proizvodnja propagandnih sredstava te distribuciju – širenje propagandnih poruka.

 

– reklamni prostor na Internet portalu ban.ba i partnerskim portalima

– mjesečnik “Ban”

– spoljni (outdoor) reklamni panoi u više dimenzija i na više lokacija