Najnovije vijesti

BILJEŠKE JEDNOG ČITAOCA 7

Piše: Sadžida Dedić 

Nanizasmo mubarek dane ko bisere sjajne. Toplim se dušama zarglismo čvrsto kao i svaki put.

Ima nešto posebno u tom šapatu molitve u kasnim noćima. Na zidovima trepet sjenki.

U dovama mirisi dragih kojih više nema. Suzama se ne vraćaj nikad….

Stihovima velikih pjesnika uvijek…

Otvaram stranice jednog od najvećih bosanskohercegovačkih orijentalista, historičara, pjesnika, intelektualaca i, jednom riječju, najzaslužnijih Bošnjaka za očuvanje naše tradicije, Safvet-bega Bašagića (1870-1934.), nižu se stihovi ko vodopadi, pred jednima stadoh zatečena snagom riječi upućenoj Stvoritelju.

NA BAJRAM

Velik si, Bože,
Tvoja veličina je neizmjerna,
Pram njoj je ništa svesioni sviet.

Vječan si, Bože!
A sva su druga stvorenja 
Pram vječnosti Tvojoj truhla sniet.

Moćan si, Bože,
Moć ti je bezgranična,
Sve pred njom pada u slabi prah.

Strašan si, Bože!
Sve živo pred Tobom strepi
I strepnju svoju zove: Božji strah.

Divan si, Bože!
Tvoja divota je zagonetna,
Uz poj slavuja i bistra vrela šum
Najveći čovjek diveć Ti se reče:
„Divotu tvoju moj ne pojmi um!”

Blag si, o Bože!
Tvoja blagost je veličajna, 
Sva dobra ljudska njezin su plod;
S uzdanjem u nju mi se jatimo, evo,
Da mladim silam radimo za rod.

Svesilni Bože!
Tisuć duša jednim te glasom moli:
Nazatku strašan, napretku budi blag,
da naša majka u sjaju prosvjete sine,
Da svakoj hrđi zatare se trag!

Uslišaj, Bože!
Uslišaj skromnu želju srdaca mladih,
Kud narodne misli sebi grade tok;
čista su srca naša ko čisto planinsko vrelo –
Za više kulturne težnje iz njih cijedi sok.