Najnovije vijesti

Javna rasprava u ZDK i Općini Visoko

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, privrednim društvima, fzičkim licima koja obavljaju privrednu djelatnost, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, oglašava i upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU

 O Nacrtu Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Zeničko-dobojskom kantonu

Zaključkom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj 01-02-18075/17 od 27.12.2017 . godine, prihvaćen je Nacrt Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Zeničko-dobojskom kantonu.

O Nacrtu Zakona otvorena je Javna rasprava u općinama ZE-DO kantona u trajanju od 30 dana.

Uvid u tekst Nacrta Zakona  moguće je izvršiti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

Za općinu Visoko javna rasprava će se održati 24.01.2018 godine sa početkom u 10 sati i 30 minuta u Velikoj sali Općine Visoko.